วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คุยกับ ปรัชญา สิงโต เจ้าของ f0nt.com


เกร็ดเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ไทย สัมภาษณ์และเผยแพร่ โดย akarinlive's Channel

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...