วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมครั้งแรกครั้งที่ 1/1/2561 สิ่งที่ต้องดำเนินการวันนี้ และเตรียมก่อนเรียนครั้งหน้า
1.การลงทะเบียนในระบบการเรียนออนไลน์ classroom.google.com ให้นักศึกษาใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @chandra.ac.th เท่านั้น คลิกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียนที่นี่
2.สมัครเป็นสมาชิกในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อการทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info
3.สร้างเว็ปบล็อกของตนเอง ใช้ชื่อ URL artd2303-prachid.blogspot.com ใช้ชื่อจริงและโพสต์-กรอกรายละเอียดแนะนำตัวเอง และเขียนความตั้งใจว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชานี้อย่างไรบ้าง
4.ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 16/1/2561 ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตมาเอง
5.ทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...