วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

เปิดเทอม 2/2562 ให้นักศึกษา ทำกิจกรรมให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์แรกที่เปิดเรียนดังนี้

ให้นักศึกษา ทำกิจกรรมให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์แรกที่เปิดเรียนดังนี้
1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd2303 ใช้อีเมล @chandra.ac.th คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd2303-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom
ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 15/1/2562 นักศึกษาควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว(ถ้ามี) ที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตได้มาเอง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...