วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

เปิดเทอม 2/2562 ให้นักศึกษา ทำกิจกรรมให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์แรกที่เปิดเรียนดังนี้

ให้นักศึกษา ทำกิจกรรมให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์แรกที่เปิดเรียนดังนี้
1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd2303 ใช้อีเมล @chandra.ac.th คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd2303-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom
ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 15/1/2562 นักศึกษาควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว(ถ้ามี) ที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตได้มาเอง

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2303

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2303  มีการจัดแสดงนิทรรศการ หน้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงานผ่านเว็ปบล็อก Google Classroom และการสอบกลางภาคเรียนออนไลน์ในระบบ E-Learning โดยมีคณาจารย์ท่านอื่นๆในสาขาวิชาเข้าร่วมทวนสอบ 9/10/2561


วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การบ้านวันเปิดภาคเรียน 1/2561

สวัสดีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่น่ารักทุกท่านที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 2 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ก็เริ่มจัดการงานที่มอบหมายให้ ดังนี้คือ (กำหนดถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561นี้)

1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd2303 คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd2303-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมครั้งแรกครั้งที่ 1/1/2561 สิ่งที่ต้องดำเนินการวันนี้ และเตรียมก่อนเรียนครั้งหน้า
1.การลงทะเบียนในระบบการเรียนออนไลน์ classroom.google.com ให้นักศึกษาใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @chandra.ac.th เท่านั้น คลิกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียนที่นี่
2.สมัครเป็นสมาชิกในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อการทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info
3.สร้างเว็ปบล็อกของตนเอง ใช้ชื่อ URL artd2303-prachid.blogspot.com ใช้ชื่อจริงและโพสต์-กรอกรายละเอียดแนะนำตัวเอง และเขียนความตั้งใจว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชานี้อย่างไรบ้าง
4.ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 16/1/2561 ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตมาเอง
5.ทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai 2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2 ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...