วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมครั้งแรกครั้งที่ 1/1/2561 สิ่งที่ต้องดำเนินการวันนี้ และเตรียมก่อนเรียนครั้งหน้า
1.การลงทะเบียนในระบบการเรียนออนไลน์ classroom.google.com ให้นักศึกษาใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @chandra.ac.th เท่านั้น คลิกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียนที่นี่
2.สมัครเป็นสมาชิกในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อการทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info
3.สร้างเว็ปบล็อกของตนเอง ใช้ชื่อ URL artd2303-prachid.blogspot.com ใช้ชื่อจริงและโพสต์-กรอกรายละเอียดแนะนำตัวเอง และเขียนความตั้งใจว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชานี้อย่างไรบ้าง
4.ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 16/1/2561 ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตมาเอง
5.ทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai 2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2 ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/ 2559

ลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนที่ 3/ 2559
คลิกที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RSbKYralJIGCr6UEhWH7OfJx6BDkEZWRrQt3q8tbdlc/edit?usp=sharing
 สมัครเรียนรู้-สอบในระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่ www.clarolinethai.info
ส่งการบ้านใน classroom.google.com

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

บรรยากาศงานออกร้านของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Gift On the Moon 2560 ในวันมนุษย์วิชาการ : ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ The project “Nine Fonts for Dad”ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อ กับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ
The project “Nine Fonts for Dad” was initiated by the Federation of Thai Printing Industries to express their gratitude and loyalty to the late King. All nine fonts are open license and unicode, allowing them to be collectively mapped into the standard universal character set and used on both the Windows and Mac OS computer platforms A SPECIAL set of nine new fonts, each one developed by a type designer to honour His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s enormous contributions to his country, are certain to take over the way we print when they become available for free on June 3, Thai Printing Day.The new set of nine fonts will available for free download on June 3, starting at 9.09am via http://www.PrintFederation.or.th. 9 Type Designers 1.Arwin Intrungsi :“9 BelovedKing” 2.Kham Chaturongakul : “9 KhunTongDang” 3.Knaz Uiyamathiti : “9 Pradit” 4.Krissada Wongsearaya :“9 Nopparaj” 5.Naphon Puthipatanakul : “9 LP” 6.Pairoj Teeraprapa : “9 Our King” 7.Prachid Tinnabutr : “9 TerdThai” 8.Prinya Rojarayanont : “9 Luang” 9.Theerawat Potvibulsiri :“9 Siamin”

Ref & Read more news at Url: : http://www.nationmultimedia.com/news/life/art_culture/30306146 February 12, 2017 01:00 By Khetsirin Pholdhampalit ,The Sunday Nation
Download Font File URL : http://www.thaifont.info
http://www.printfederation.or.th/index.php/downloads/viewcategory/17-font-for-king

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...