วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

9 TerdThai Type Specimen Book

9 TerdThai Type Specimen Book by Prachid Tinnabutr

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

บรรยากาศงานออกร้านของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Gift On the Moon 2560 ในวันมนุษย์วิชาการ : ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...