วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงทะเบียนเรียน

ลงชื่อ กรอกข้อมูล ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbAFTZlXngK9Ge8vIL8-Ro5mx5WNY8g9Bv2oNS_xRIg/edit?usp=sharing


วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/ 2559

ลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนที่ 3/ 2559
คลิกที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RSbKYralJIGCr6UEhWH7OfJx6BDkEZWRrQt3q8tbdlc/edit?usp=sharing
 สมัครเรียนรู้-สอบในระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่ www.clarolinethai.info
ส่งการบ้านใน classroom.google.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...