วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai 2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2 ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/ 2559

ลงชื่อเข้าเรียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนที่ 3/ 2559
คลิกที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RSbKYralJIGCr6UEhWH7OfJx6BDkEZWRrQt3q8tbdlc/edit?usp=sharing
 สมัครเรียนรู้-สอบในระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่ www.clarolinethai.info
ส่งการบ้านใน classroom.google.com

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

บรรยากาศงานออกร้านของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Gift On the Moon 2560 ในวันมนุษย์วิชาการ : ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อกับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ The project “Nine Fonts for Dad”ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมสร้างสรรค์ฟ้อนต์เพื่อพ่อ กับสมาพันธ์การพิมพ์ไทย โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ
The project “Nine Fonts for Dad” was initiated by the Federation of Thai Printing Industries to express their gratitude and loyalty to the late King. All nine fonts are open license and unicode, allowing them to be collectively mapped into the standard universal character set and used on both the Windows and Mac OS computer platforms A SPECIAL set of nine new fonts, each one developed by a type designer to honour His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s enormous contributions to his country, are certain to take over the way we print when they become available for free on June 3, Thai Printing Day.The new set of nine fonts will available for free download on June 3, starting at 9.09am via http://www.PrintFederation.or.th. 9 Type Designers 1.Arwin Intrungsi :“9 BelovedKing” 2.Kham Chaturongakul : “9 KhunTongDang” 3.Knaz Uiyamathiti : “9 Pradit” 4.Krissada Wongsearaya :“9 Nopparaj” 5.Naphon Puthipatanakul : “9 LP” 6.Pairoj Teeraprapa : “9 Our King” 7.Prachid Tinnabutr : “9 TerdThai” 8.Prinya Rojarayanont : “9 Luang” 9.Theerawat Potvibulsiri :“9 Siamin”

Ref & Read more news at Url: : http://www.nationmultimedia.com/news/life/art_culture/30306146 February 12, 2017 01:00 By Khetsirin Pholdhampalit ,The Sunday Nation
Download Font File URL : http://www.thaifont.info
http://www.printfederation.or.th/index.php/downloads/viewcategory/17-font-for-king

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559

สัปดาห์ที่1/10/2560 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ดำเนินการดังนี้คือ(ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบกลุ่มปรึกษา)
- ให้ทุกคนเข้าอ่าน มคอ.3 ของรายวิชาให้เข้าใจ
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th เท่านั้น
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th  พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สร้างเว็บบล็อกไว้เพื่อสรุปผลสาระการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยใช้ชื่อเว็บบล็อกตามที่อาจารย์กำหนดรูปแบบให้ เช่น artd2304-YourRealName.blogspot.com

แล้วเข้ากรอกข้อมูลจริงในรายการต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูล ลงชื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้ากรอกข้อมูลตัวเองในแบบบันทึกที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง สมัครเป็นสมาชิกระบบแล้วสมัครเข้าเรียนในวิชา เตรียมพร้อมเข้าสอบออนไลน์หรือส่งการบ้าน คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.clarolinethai.info
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี่
4.ลงทะเบียนเรียนและส่งงานใน Google Classroom คลิกที่นี่
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเรียนในสัปดาห์ 
ที่ 2 หรือภายในวันที่ 15/1/2560 เวลา 16.30.น

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมมาเรียนด้วยทุกครั้ง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีสมรรถนะพร้อมโปรแกรมทำงานด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์เน็ต
2.อุปกรณ์เครื่องเขียนของนักออกแบบและอุปกรณ์การเขียนการตัด
3.แผ่นรองตัด Cutting Match
4.แฟ้มใสใส่กระดาษและเอกสารขนาดกระดาษ A4 
5.บัตรเข้าชั้นเรียนและสมุดจดบันทึกที่อาจารย์แจกให้

เริ่มทำการเรียนการสอน วันที่ 10/1/2560 จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 23 คน

กิจกรรมครั้งหน้า 
1.ทดสอบก่อนเรียน (Theoretical PreTest) ในระบบอีเลร์นนิ่ง http://www.clarolinethai.info
2.ทดสอบทักษะปฏิบัติการก่อนเรียน (Practical Skill PreTest)
เริ่มทดสอบเวลา 13.10 น ตามเวลาเรียนปกติ

สวัสดีเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 (มกราคม-เมษายน-2560)

สวัสดีวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 ( 10 มกราคม- 25 เมษายน-2560)
ลงทะเบียนในระบบทั้งภาคปกติและนอกเวลารวม 74 คน ผ่าน 32 คน เกรดสูงสุด C+ 
สรุปผลประเมินการสอนโดยผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.2x
ข้อที่คะแนนน้อยได้แก่ :
   1.บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความอบอุ่น เป็นประชาธิปไตย
   2.มีการประเมินผลการเรียน ยุติธรรม เหมาะสม (จำนวนครั้ง เวลา และการมอบหมายงาน) และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
   3.ให้เวลาในการให้คำปรึกษา หรืออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อนักศึกษามีปัญหาในรายวิชาเรียน
    จึงได้นำความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนจากภาคเรียนที่ 2/2558 รวบรวมไว้ดังนี้คือ


   - ภาคปกติมาลงวิชาเรียนกับภาคสมทบได้ ควรจะใส่ใจเด็กภาคสมทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากภาคปกติเคยเรียนมาแล้วพอมาเรียนกับภาคสมทบที่ยังไม่ได้เรียนไม่เคยเจอการสอนแบบจริงจัง ตั้งใจสอนมากๆมาก่อน มันทำให้ยากที่จะเข้าใจในวิธีการสอนของอาจารย์หรือสักถามได้อย่างสบายใจอาจารย์ตั้งใจ สอนถือว่าดีมากๆ แต่นักศึกษาเต็มห้องที่นั้งเรียนไม่พอในเมื่อแยกภาคปกติ กับภาคสมทบแล้วก็ไม่ควรเอามาลงรวมกันให้วุ่นวาย ถึงอ้างว่าเรียนปีสุดท้ายต้องเก็บก็ควรเรียนในเวลาของตัวเองรึเปล่า

   -อยากให้วางแผนรูปแบบในการสั่งงานให้กับนักศึกษาได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ เพราะบางครั้งนักศึกษาหลายคนรับสารได้ไม่ตรงกัน และมีความสับสนในข้อมูลที่ได้รับมาอย่างไม่ชัดเจน การสั่งงานควรชัดเจนและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้งานเป็นไปในทางที่ทุกต้องต่อโจทย์งานนั้นๆ

   -อยากให้สั่งงานน้อยลงหน่อย เพราะคนทำงานบ้างที่ไม่มีเวลาพอ

   -อยากให้อาจารย์ประชิดช่วยสอนโปรแกรมเบื้องต้นให้ด้วยครับเพราะเรียนมาตั้งแต่ปี1 พื้นฐานยังไม่ได้เลยทำให้การที่จะเรียนต่อได้นั้นไม่เข้าใจ

   -อาจารย์ประชิดสอนได้ดีมากเพียงแต่อาจารย์ทุกท่านในสาขาสอนก่อนคนละรูปแบบเริ่มปี1มานักศึกษาถูกสอนอย่างละเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีการเข้มงวดใดๆสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองจนถึงปี3ที่ต้องมาเจอวิชาอาจารย์ประชิดที่เข้มงวดเรานักศึกษาจึงกลายเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจมาก่อนพอมาเจอวิชาอาจารย์ประชิดก็ต้องประตัวไม่ทันแต่สุดท้ายก็ขอให้อาจารย์คงรักษามาตฐานนี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆ

   -อาจารย์สอนดีครับ ผมจะตั้งไจเรียนครับ

   -เรียนกับอาจารย์ ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเอง เรื่องการตรงต่อเวลา การค้นคว้าหาความรู้และการจัดเก็บข้อมูล ความละเอียดอ่อนและใส่ใจต่องาน ความซื่อตรงซื่อสัตย์ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

   -ได้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างฟอนต์เป็นอย่างดี

   -ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาคะ นู๋ได้คำสอนและวิธีการทำงานอย่างรอบคอบจากอาจารย์ เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ต่อจากนี้ นู๋จะนำความรู้และทักษะที่อาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คะ รักมาก

   -อาจารย์เป็นคนที่มีคุณภาพมากความรู้เเน่นเเละเป็นคนเก่งท่านนึง เเต่ก็อยากให้สอนเเบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะศักยภาพของผู้เรียนเเต่ละคนมีไม่เท่ากัน อยากให้เปิดใจรับฟังเเละเข้าใจถึงปัญหาของผู้เรียนให้มากขึ้นกว่านี้ รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนคือไม่อยากให้เคร่งเครียดจนเกินไป อยากให้สอนเเบบผ่อนคลายเเต่สามารถดึงนักศึกษาให้เข้าใจถึงในเนื้อหาที่ผุ้สอนถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...