วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การนำเสนอผลงานการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ส่วนบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 28/11/2561

การนำเสนอผลงานการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ส่วนบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 28/11/2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2303

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2303  มีการจัดแสดงนิทรรศการ หน้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงานผ่านเว็ปบล็อก Google Classroom และการสอบกลางภาคเรียนออนไลน์ในระบบ E-Learning โดยมีคณาจารย์ท่านอื่นๆในสาขาวิชาเข้าร่วมทวนสอบ 9/10/2561


วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การบ้านวันเปิดภาคเรียน 1/2561

สวัสดีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่น่ารักทุกท่านที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 2 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ก็เริ่มจัดการงานที่มอบหมายให้ ดังนี้คือ (กำหนดถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561นี้)

1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd2303 คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd2303-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมครั้งแรกครั้งที่ 1/1/2561 สิ่งที่ต้องดำเนินการวันนี้ และเตรียมก่อนเรียนครั้งหน้า
1.การลงทะเบียนในระบบการเรียนออนไลน์ classroom.google.com ให้นักศึกษาใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @chandra.ac.th เท่านั้น คลิกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียนที่นี่
2.สมัครเป็นสมาชิกในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อการทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info
3.สร้างเว็ปบล็อกของตนเอง ใช้ชื่อ URL artd2303-prachid.blogspot.com ใช้ชื่อจริงและโพสต์-กรอกรายละเอียดแนะนำตัวเอง และเขียนความตั้งใจว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชานี้อย่างไรบ้าง
4.ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 16/1/2561 ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตมาเอง
5.ทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...