Activity

Learning Activities : ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มเรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ กลุ่ม101และ102 ชั้นปีที่ 2 ออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าเรียนวันแรกก็สายซะแล้ว ทั้งสองกลุ่มเลย หรือว่าวันแรกถือเป็นธรรมเนียมว่าคงไม่เรียน ต่อไปให้คิดใหม่ปรับแนวคิดใหม่นะครับ เพราะครั้งแรกคือวันปฐมนิเทศวิชา ไม่มาก็ถือว่าไม่ทราบกติกา และก็ถือว่าขาดเรียน นับ 1 เหลือสิทธิ์อีกเพียง 2 ครั้ง อาจารย์เริ่มสั่งงานและมีการบ้านด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...