วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตรวจผลงานกลุ่มเรียนวิชา ARTD2304 : สินค้า-ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้สาระเนื้อหาวิชาการออกแบบฟ้อนต์

Gift on the moon : Day2 February 12, 2013 ตรวจเยี่ยมบู๊ทวันที่ 2 ชั้นปีที่ 3-4 และตรวจผลงานกลุ่มเรียนวิชา ARTD2304 : สินค้า-ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้สาระเนื้อหาวิชาการออกแบบฟ้อนต์ การบูรณาการความรู้และทักษธปฏิบัติในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุคร ภาคเรียนที่ 2/2555

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหน้าอาคาร 28-หอส้มตำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ในศาสตร์สาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

CRU-Font Family: CRU-Chandra


ตัวอย่างง่ายๆของการนำเสนอผลงานการออกแบบฟ้อนต์ของอาจารย์ เป็นงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ชื่อฟ้อนต์จันทรา หนึ่งในชุดฟ้อนต์ตระกูล CRU-Font Family ทดลองนำมาจัดองค์ประกอบให้เห็นการนำไปใช้งานจริงในลักษณะของ Poster Presentation ทำด้วย Illustrator แล้วส่งออกเป็นไฟล์.jpg หรือ .psd แล้วตกแต่งอีกก็ได้ นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ให้ดูตัวอย่างนี้ไว้แล้วทำนำเสนอในสัปดาห์สุดท้ายปลายเทอมนี้ ขนาดกว้าง 90 ซม. แนวตั้ง อาจารย์ส่งไฟล์แชร์ให้แล้วใน dropbox แค่แทนที่ฟ้อนต์ที่ตัวเองทำไว้และแทนที่ภาพถ่าย ภาพประกอบที่เป็นพื้นหลังให้ฟ้อนต์ของเราให้เกี่ยวข้องและโดดเด่นขึ้นมา ทำให้สวยกว่าที่อาจารย์ทำนะครับ ใกล้ปิดเทอมแล้วขยันๆ ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้ได้โปรไฟล์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...