วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2303

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2303  มีการจัดแสดงนิทรรศการ หน้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงานผ่านเว็ปบล็อก Google Classroom และการสอบกลางภาคเรียนออนไลน์ในระบบ E-Learning โดยมีคณาจารย์ท่านอื่นๆในสาขาวิชาเข้าร่วมทวนสอบ 9/10/2561


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...