วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานเพื่องานประจำปี Gifts on the moon concept " Love Product" ภายในเดือนมกราคม ปี 2556

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรมที่ปฏิบัติจริง (Design Work-Based Learning) เริ่มต้นโดยให้นักศึกษาเข้าไปอ่าน-ศึกษา ดาวน์โหลด แนวทางการเขียนเอกสารรายงานก่อนนะครับ คลิกอ่านแนวทางการเขียนและการดำเนินงานที่นี่ จากนั้นร่วมกันศึกษาวางแผนงานหาแนวทางเสนอรายงานขั้น ส.1 โดยแต่ละคนในกลุ่มต้องค้นหา Design Inspiration มานำเสนอ อย่างน้อย 1 อย่างและร่วมกันเผยแพร่ผ่านทาง Googlepages หรืออยากจะทำใน facebook Fan page ก็ลองทำเสนอได้ ร่วมปรึกษา-ทำด้วยกันในนามกลุ่ม ที่ทุกคนต้องสื่อแสดงถึงการร่วมมือกันทำงานทั้งแบบออนไลน์และแบบซึ่งหน้า ให้แสดงเอกสารภาพถ่ายกิจกรรมและรับผิดชอบงานส่วนตน ผ่านทางนี้โดยตรง ส่วนรายงานกลุ่มก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์ให้ในแต่ละกลุ่มเรียน ลองคลิกเข้าดูอัลบั้มภาพบรรยากาศการจัดงานนิทรรศการผลงานการบ่มเพาะวิสาหกิจทางศิลปกรรม ระดับนักศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในปีพศ.2551 คลิกดูภาพที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...