วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิยามเกี่ยวกับ "Font"

จากการบ้านสัปดาห์ที่ 1 ให้นศ.สืบค้นความรู้ โจทย์คือ " การสืบค้นความหมายของ font " ผู้เขียนได้มีการยกอ้างอิงคำและความหมายจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาเพื่อรวบรวมเทียบเคียงความรู้ สำหรับตนเองและผู้ที่สนใจไว้ดังนี้เช่น(ตัวอย่างการบันทึกผลการเรียนรู้)

การสืบค้นความหมาย ภาษาอังกฤษ คำที่ 1
What Does Font Mean ? ฟอนต์ หมายถึงอะไร 
จากการสืบค้นที่เว็บไซต์ ask.com ได้คัดลอกมาอ้างอิงไว้คือ
Font is a word used in typography to mean a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. The word is also used in another sense to mean the receptacle in a church for the water used in baptism, typically a freestanding stone structure.
cited from http://www.ask.com/question/what-does-font-mean

 จากความหมายดังกล่าว สรุปประเด็นได้ว่า

ภาษาอังกฤษ คำที่ 2............
อ้างอิงจาก........
แปลสรุปได้ว่า.......

ภาษาอังกฤษ คำที่ 3............
อ้างอิงจาก........
แปลสรุปได้ว่า.......

ภาษาไทย คำที่ 1............
อ้างอิงจาก........

สรุปได้ว่า.......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...