วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่ม และการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

กิจกรรมทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่ม และการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ โดยนักศึกษาที่เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ ArtChandra CRU Gift on the moon : art in space 11-13-2-2014 ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชื่องาน กิ๊ฟออนเดอะมูน อาร์ตอินสเปซ ประจำปีการศึกษา 2556.เป็นงานออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต ประยุกต์และสร้างสรรค์จากทักษะการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้หลักจากรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 โดยจัดร่วมในงานสัปดาห์มนุษย์วิชาการของคณะมนุษย์ เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้นล่าง อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2557 22:37

    หลังจากที่ได้ผ่านงานกิ๊ฟออนเดอะมูนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิก็ได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองเยอะมาก ทั้งเรื่องการเตรียมงาน การวางแผน แต่ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีทั้งนี้ดิฉันจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ถึงแม้งานจะออกมาไม่ดีมากแต่ก็ได้ทำอย่างสุดความสามารถ และสุดท้ายดิฉันก็อยากให้มีการจัดงานกิ๊ฟออนเดอะมูนแบบนี้อีกต่อๆไปทุกๆปีค่ะ

    ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...