วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 (มกราคม-เมษายน-2560)

สวัสดีวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559 ( 10 มกราคม- 25 เมษายน-2560)
ลงทะเบียนในระบบทั้งภาคปกติและนอกเวลารวม 74 คน ผ่าน 32 คน เกรดสูงสุด C+ 
สรุปผลประเมินการสอนโดยผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.2x
ข้อที่คะแนนน้อยได้แก่ :
   1.บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความอบอุ่น เป็นประชาธิปไตย
   2.มีการประเมินผลการเรียน ยุติธรรม เหมาะสม (จำนวนครั้ง เวลา และการมอบหมายงาน) และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
   3.ให้เวลาในการให้คำปรึกษา หรืออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อนักศึกษามีปัญหาในรายวิชาเรียน
    จึงได้นำความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนจากภาคเรียนที่ 2/2558 รวบรวมไว้ดังนี้คือ


   - ภาคปกติมาลงวิชาเรียนกับภาคสมทบได้ ควรจะใส่ใจเด็กภาคสมทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากภาคปกติเคยเรียนมาแล้วพอมาเรียนกับภาคสมทบที่ยังไม่ได้เรียนไม่เคยเจอการสอนแบบจริงจัง ตั้งใจสอนมากๆมาก่อน มันทำให้ยากที่จะเข้าใจในวิธีการสอนของอาจารย์หรือสักถามได้อย่างสบายใจอาจารย์ตั้งใจ สอนถือว่าดีมากๆ แต่นักศึกษาเต็มห้องที่นั้งเรียนไม่พอในเมื่อแยกภาคปกติ กับภาคสมทบแล้วก็ไม่ควรเอามาลงรวมกันให้วุ่นวาย ถึงอ้างว่าเรียนปีสุดท้ายต้องเก็บก็ควรเรียนในเวลาของตัวเองรึเปล่า

   -อยากให้วางแผนรูปแบบในการสั่งงานให้กับนักศึกษาได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ เพราะบางครั้งนักศึกษาหลายคนรับสารได้ไม่ตรงกัน และมีความสับสนในข้อมูลที่ได้รับมาอย่างไม่ชัดเจน การสั่งงานควรชัดเจนและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้งานเป็นไปในทางที่ทุกต้องต่อโจทย์งานนั้นๆ

   -อยากให้สั่งงานน้อยลงหน่อย เพราะคนทำงานบ้างที่ไม่มีเวลาพอ

   -อยากให้อาจารย์ประชิดช่วยสอนโปรแกรมเบื้องต้นให้ด้วยครับเพราะเรียนมาตั้งแต่ปี1 พื้นฐานยังไม่ได้เลยทำให้การที่จะเรียนต่อได้นั้นไม่เข้าใจ

   -อาจารย์ประชิดสอนได้ดีมากเพียงแต่อาจารย์ทุกท่านในสาขาสอนก่อนคนละรูปแบบเริ่มปี1มานักศึกษาถูกสอนอย่างละเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีการเข้มงวดใดๆสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองจนถึงปี3ที่ต้องมาเจอวิชาอาจารย์ประชิดที่เข้มงวดเรานักศึกษาจึงกลายเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจมาก่อนพอมาเจอวิชาอาจารย์ประชิดก็ต้องประตัวไม่ทันแต่สุดท้ายก็ขอให้อาจารย์คงรักษามาตฐานนี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆ

   -อาจารย์สอนดีครับ ผมจะตั้งไจเรียนครับ

   -เรียนกับอาจารย์ ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเอง เรื่องการตรงต่อเวลา การค้นคว้าหาความรู้และการจัดเก็บข้อมูล ความละเอียดอ่อนและใส่ใจต่องาน ความซื่อตรงซื่อสัตย์ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

   -ได้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างฟอนต์เป็นอย่างดี

   -ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาคะ นู๋ได้คำสอนและวิธีการทำงานอย่างรอบคอบจากอาจารย์ เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ต่อจากนี้ นู๋จะนำความรู้และทักษะที่อาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คะ รักมาก

   -อาจารย์เป็นคนที่มีคุณภาพมากความรู้เเน่นเเละเป็นคนเก่งท่านนึง เเต่ก็อยากให้สอนเเบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะศักยภาพของผู้เรียนเเต่ละคนมีไม่เท่ากัน อยากให้เปิดใจรับฟังเเละเข้าใจถึงปัญหาของผู้เรียนให้มากขึ้นกว่านี้ รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนคือไม่อยากให้เคร่งเครียดจนเกินไป อยากให้สอนเเบบผ่อนคลายเเต่สามารถดึงนักศึกษาให้เข้าใจถึงในเนื้อหาที่ผุ้สอนถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...