วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

อาจารย์อยากทราบว่า เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

Your Fonts - Font Generator
อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/typography เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์.......
3.ได้นำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการศึกษาและสาธารณะส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และขึ้นทะเบียนเป็นนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่แล้วที่เว็บไซต์ www.fontspace.com โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า.....

2 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. โดยนางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม 5411302010 กลุ่มเรียน 101
  URL blog
  http://artd2304pantagarntangwasintam.blogspot.com/
  ลิงค์รายงานที่เป็นหนังสือ
  http://issuu.com/pantagarn/docs/pantagarntangwasintam/3
  ลิงค์ดาวโหลด font ลายมือ ค้นหาโดยพิมพ์ Tag : CRU,Pantagatn
  http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantgarn-written
  http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantagarn
  Facebook กลุ่ม
  http://www.facebook.com/Giftonthemoongroup1artd2304101

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...