วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

CRU-Font Family Student ผลงานออกแบบฟ้อนต์ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-2555ผลงานออกแบบเขียนแบบฟ้อนต์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์  จัดแสดง-นำเสนอให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานส่วนตัวฟรีได้ที่เว็บไซต์ http://www.fontspace.com
   ผลจากการที่ผู้สอนได้นำเอากระบวนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ตัวพิมพ์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ของผู้สอนเรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู : The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family.(ปีงบประมาณรายได้ 2555) เข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน โดยให้ใช้แม่แบบลิขสิทธ์ในนามของผู้สอน-ผู้วิจัยไปทดลอง-ทดสอบสร้างสรรค์จริง ทำให้ผู้เรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นผลงานการออกแบบฟ้อนต์ลายมือและฟ้อนต์สร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละคน ได้ผ่านการประเมินผล ได้นำเสนอเผยแพร่ในเว็บไซต์ระดับสากล ในฐานะสมาชิกระบบและเป็นนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่(New Type Designer) ที่เว็บไซต์ http://www.fontspace.com และเผยแพร่เอกสารสรุปผลการดำเนินการสร้างสรรคตามหลักการ 3 ส.(การสืบค้น การสร้างสรรค์ และการสรุปผล)ไว้ที่ http://www.issuu.com/groups/typography
Your Fonts - Font Generator

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...