วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

Artd2304 Final Individual Font Design Project 2/2557

Artd2304 Final Individual Font Design Project 2/2557 : การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบพัฒนาชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์ ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา ปลายภาคเรียนที่2/2557 : วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 22/4/2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...